Kultivačné mikrobiologické a sérologické
laboratórne vyšetrenia

BAKTERIOLÓGIA a MYKOLÓGIA 

Klasické bakteriologické a mykotické vyšetrenie klinického materiálu – ster z pošvy, krčka maternice a moču vieme zrealizovať v intervale 24 hodín -5 dní.

PARAZITOLÓGIA

Vyšetrujeme krv (sérologické vyšetrenie) na prítomnosť protilátok proti Toxoplasma gondii. Primoinfekcia týmto parazitom počas tehotenstva môže viesť k závažnému poškodeniu plodu. Poskytujeme široké spektrum vyšetrení protilátok proti Toxoplasma gondii, vďaka ktorým je možné určiť štádium infekcie a pravdepodobné obdobie nakazenia, a tak odhadnúť riziko nakazenia plodu.

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA A MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Laboratóriá infekčnej serológie a molekulárnej biológie realizujú nepriamu (nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi) a priamu (priamy dôkaz DNA/RNA mikroorganizmov) diagnostiku v klinickom materiáli.

Ide o vyšetrenia DNA urogenitálnych patogénov (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, vysokorizikových HPV), ako aj vyšetrenia urogenitálnych mykoplaziem a ureaplaziem, ktoré významne rozširujú diagnostické možnosti urogenitálnych infekcií.

A ďalšie sérologické vyšetrenia: Hepatitída B, Hepatitída C, Syfilis, AIDS, Herpetické vírusy, Rubeola.