Účinná prevencia proti rakovine krčka maternice

Vyšetrenie LBC Liquid Based Cytology

• neinvazívne
• bezbolestné
• vhodné pre ženy v každom veku

RAKOVINA KRČKA MATERNICE

Druhé najčastejšie onkologické ochorenie žien do 45 rokov. 600 ženám ročne je na Slovensku diagnostikovaná rakovina krčka maternice 200 žien ročne na Slovensku v dôsledku ochorenia zomiera.

LBC je metóda a zároveň cytologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice, ktoré by mali absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom aj tie, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť kedykoľvek počas života – aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, krvácania či iných príznakov.

Je to metodika, ktorá má na rozdiel od konvenčnej cytológie (aplikácia na sklíčko) aj nadstavbové vyšetrenia, ako je stanovenie proliferačnej aktivity buniek, teda či bunka má, alebo nemá, rastový potenciál nádorovej bunky.

UNION zdravotná poisťovňa a.s.

Od 1.4.2019 je vyšetrenie LBC plne hradené poisťovňou 1x ročne.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Ponúka produkt peňaženka zdravia MAXI – skupinový benefitný produkt, ktorý funguje na princípe solidarity. V rámci produktu môžete využiť príspevok vo výške 30 € ročne  na vyšetrenie LBC ako súčasť gynekologickej preventívnej prehliadky u zmluvného gynekológa. Príspevok môžu využiť ženy od 18 rokov, vyšetrenie LBC preplatí poisťovňa každý rok.

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Nakoľko naša ambulancia spolupracuje s laboratóriami Unilabs,  majú naše pacientky vyšetrenie LBC – cytológia na tekutej báze plne hradené z verejného zdravotného poistenia v intervale 1x za 12 mesiacov od 1.6.2023.