Účinná prevencia proti rakovine krčka maternice

Očkovanie proti HPV

Infekcia HPV (ľudský papiloma vírus) je štatisticky najčastejšie sa vyskytujúce sexuálne prenosné ochorenie, ktoré postihuje rovnako ženy ako aj mužov. HPV zapríčiňuje až 5% onkologických ochorení a 99% karcinómov krčka maternice.

Pred rakovinovým ochorením spôsobeným HPV sa možno účinne brániť vakcináciou (vakcína Cervarix alebo Gardasil 9), ktorá je bežne dostupná a odporúčaná od 9. roku života. Nemenej dôležitými sú naďalej pravidelné preventívne gynekologické prehliadky.

UNION zdravotná poisťovňa a.s.

Na Slovensku od 1. mája 2022 hradí poisťovňa poistencom vo veku od 12 do 13 rokov obidve dávky účinnej modernej 9-valentnej plnej sume.

Nestihli ste to?
Na očkovanie proti HPV prispeje poisťovňa 50 % všetkým mladým poistencom vo veku 13 – 18 rokov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Od 1. mája 2022 hradí poisťovňa poistencom vo veku od 12 do 13 rokov obidve dávky účinnej modernej 9-valentnej vakcíny proti HPV v plnej sume.

Nestihli ste to?
Poisťovňa hradí nepovinné očkovanie proti vírusu HPV vo veku 13 až 17 rokov (resp. 17 rokov + 364 dní) na každú dávku vakcíny do maximálnej výšky 31,45 € za jednu dávku vakcíny.

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Od 1. mája 2022 hradí poisťovňa poistencom vo veku od 12 do 13 rokov obidve dávky účinnej modernej 9-valentnej vakcíny proti HPV v plnej sume.

Nestihli ste?
Ak ste poistencom Dôvery a máte od 13 do 18 rokov, prispeje vám poisťovňa na vakcínu Cervarix alebo Gardasil 9  do maximálnej výšky 130 €.

Viac informácií na web stránkach jednotlivých poisťovní.