Komplexná gynekologická starostlivosť

  • Komplexné gynekologické preventívne prehliadky
  • Diagnostika a liečbu gynekologických ochorení vrátane ultrazvukovej diagnostiky, laboratórnych vyšetrení, tumor markerov a ďalších výkonov
  • Antikoncepčná poradňa pre výber najvhodnejšej formy, aplikácie, pravidelného sledovania
  • Poradňa pre ženy v období klimaktéria – diagnostika a adekvátna liečba hormonálna i nehormonálna
  • Očkovanie proti rakovine krčka maternice
  • Liquid based cytology – LBC cytológia
  • HPV screening
  • Základné vyšetrenie pri liečbe sterility a spolupráca s Centrom asistovanej reprodukcie